14/10/2014

Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế nhằm đào tạo các nhà quản lý tương lai có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản trị độc lập trong các cở sở kinh doanh hiện đại và các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình còn trang bị cho học viên phương pháp tự học và tạo động lực học hỏi suốt đời. Ngoài ra, chương trình cũng chuẩn bị năng lực cho học viên theo học Tiến sĩ sau này.

Tóm tắt chương trình đào tạo:

Toàn bộ chương trình có 60 tín chỉ trong đó giảng dạy 48 tín chỉ (80%) và một luận văn 12 tín chỉ (20%). Các môn học được phân bố như sau:

  • Kiến thức chung:  7 tín chỉ (11.7%),
  • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành:  41 tín chỉ (68.3%)
  • Luận văn tốt nghiệp:  12 tín chỉ (20%)

Học viên có thể hoàn thành chương trình và bảo vệ thành công luận văn trong 18 tháng. Tùy điều kiện cá nhân, thời gian theo học có thể kéo dài tối đa 3.5 năm.
Các môn học trong chương trình nhấn mạnh đến kiến thức quản trị tổng hợp với nhiều kỹ năng quản trị chuyên sâu khác nhau nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học viên trong môi trường kinh doanh mở, hội nhập toàn cầu. Phương pháp giảng dạy lý thuyết song song với thực hành qua các phương pháp phân tích tình huống (case study) và giải quyết vấn đề các trường hợp quản trị kinh doanh tiên tiến hiện hành cho từng môn học.

Phụ lục: Chương trình đào tạo và kế hoạc học tập 

  1. Phụ lục I: Chương trình đào tạo MBA
  2. Phụ lục II: Kế hoạch học tập MBA

Thông tin tư vấn và đăng ký:

Tư  Vấn & Tuyển Sinh - Đại học Hoa Sen

A: P.NZ001, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

T: 08 7309 1991. - Số nội bộ: 11400 

E: tuyensinh@hoasen.edu.vn

W: www.tuyensinh.hoasen.edu.vn

Hotline: 0981 606 808 (Mr. Sáu), Email: sau.tranquang@hoasen.edu.vn;

                0165 555 4579 (Ms. Trang), Email: trang.nguyenthien@hoasen.edu.vn

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube