05/01/2013

Năm 2015, các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng là những ngành đào tạo bậc đại học đầu tiên ở Việt Nam được Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh (ACBSP) của Hoa Kỳ công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Việc trở thành thành viên và nhận được sự công nhận của ACBSP thúc đẩy Khoa Kinh tế - Thương mại liên tục cải tiến nhằm đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo của Khoa phù hợp và tương đồng với các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới, mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển tương lai nghề nghiệp. Không những thế, việc kiểm định chương trình đào tạo còn mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan khác.

Lợi ích đối với trường đại học Hoa Sen

 • Kiểm định giúp củng cố cam kết liên tục cải tiến, đổi mới, và nghiên cứu.
 • Quá trình chuẩn bị báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của kiểm định giúp tăng cường sự tập trung vào chất lượng học tập của sinh viên và duy trì cam kết thực hiện sứ mệnh giáo dục.
 • Kiểm định tạo uy tín và độ tin cậy cho trường đại học khi trường tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ, các tổ chức, và các chính phủ.
 • Kiểm định dẫn đến sự công nhận tín chỉ dễ dàng giữa các chương trình đào tạo của các trường khác nhau trên thế giới.
 • Kiểm định mang lại cảm giác tự hào trong nội bộ trường đại học.

Lợi ích đối với Khoa Kinh tế - Thương mại

 • Kiểm định tạo ra một quá trình để cải tiến bộ môn liên tục.
 • Kiểm định tạo động lực để xác định điểm mạnh và điểm yếu.
 • Kiểm định giúp cập nhật chương trình thông qua việc phát triển các môn học.
 • Kiểm định tạo một diễn đàn để đánh giá và phân tích khoa Kinh tế - Thương mại.
 • Kiểm định thúc đẩy quá trình đánh giá các chuẩn đầu ra thông qua việc gắn kết mục tiêu đào tạo, hoạt động đào tạo, và kết quả đào tạo.
 • Kiểm định cung cấp các hướng dẫn về năng lực giảng viên với các tiêu chuẩn tuyển dụng cao hơn, nhiều hoạt động học thuật và nghề nghiệp hơn, cũng như phát triển giảng viên tập trung hơn.
 • Kiểm định cung cấp các hướng dẫn khi cấu trúc các chương trình đào tạo.
 • Kiểm định tạo một diễn đàn để chia sẻ ý tưởng và chất vấn về tình trạng hiện tại, dẫn đến sự thay đổi hiệu quả.
 • Kiểm định là nguồn tự hào của các giảng viên và nhân viên của chương trình đào tạo.
 • Kiểm định giúp đảm bảo chất lượng công việc ở khoa Kinh tế - Thương mại.
 • khoa Kinh tế - Thương mại tạo ra nhiều uy tín hơn tại địa phương thông qua kiểm định.
 • Kiểm định là đòn bẩy giúp tìm kiếm nguồn lực cho khoa Kinh tế - Thương mại.
 • Tình trạng kiểm định là thông tin tham khảo có giá trị khi nộp kế hoạch ngân sách, đề nghị tài trợ, và các đề cương môn học/đề cương chương trình đào tạo.
 • Tình trạng được kiểm định giúp tuyển dụng nhiều giảng viên có uy tín.

Lợi ích đối với giảng viên và nhân viên

 • Kiểm định là niềm tự hào đối với các giảng viên và nhân viên của khoa Kinh tế - Thương mại khi các đồng nghiệp quốc gia và quốc tế công nhận một chương trình đào tạo.
 • Giảng viên của các tổ chức được kiểm định có cơ hội để cập nhật kiến thức về các quy trình chất lượng thông qua các cuộc hội thảo đào tạo dạng Baldrige.
 • Giảng viên cảm thấy lòng tự trọng tăng lên khi giảng dạy trong khoa Kinh tế - Thương mại đã được kiểm định.
 • Kiểm định tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và cơ hội lãnh đạo cho giảng viên và cán bộ quản lý khi triển khai đánh giá chuẩn đầu ra và khi tham gia đội ngũ đánh giá chất lượng cho các trường khác.

Lợi ích đối với sinh viên

 • Kiểm định tạo ra động lực nâng cao mức độ phù hợp và tính cập nhật của giảng viên, chương trình đào tạo, và các môn học để phục vụ sinh viên tốt nhất.
 • Việc theo đuổi kiểm định giúp tăng cường khả năng phục vụ sinh viên nhờ sự tập trung vào hiệu suất chất lượng.
 • Tình trạng được kiểm định đòi hỏi nỗ lực không ngừng trong việc cung cấp thiết bị, phần mềm, và các tài nguyên học tập tốt nhất cho sinh viên.
 • Tình trạng được kiểm định tái khẳng định cam kết phục vụ sinh viên hiệu quả.
 • Sinh viên có thể đề cập đến tình trạng trường đã được kiểm định trong hồ sơ và buổi phỏng vấn việc làm.

Lợi ích đối với cộng đồng

 • Tình trạng được kiểm định công nhận khả năng của tổ chức được kiểm định trong việc phục vụ các bên liên quan.
 • Kiểm định tạo ra động lực nâng cao mức độ phù hợp và tính cập nhật của giảng viên, chương trình đào tạo, và các môn học để phục vụ người sử dụng lao động một cách tốt nhất.

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube